Image
Image
Vì sao chọn OVERATE-VNTECH?
29
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT
20
Quốc gia có sự hiện diện của OVERATE-VNTECH
70.000+
Đơn vị hành chính sự nghiệp tin dùng sản phẩm OVERATE-VNTECH
250.000+
Doanh nghiệp tin dùng sản phẩm OVERATE-VNTECH
3.500.000+
Hộ cá thể và cá nhân tin dùng sản phẩm OVERATE-VNTECH
Công ty CP Công nghệ OVERATE - VNTECH với tâm huyết xây dựng Hệ sinh thái Quản trị & Vận hành F&B
Quản trị cho một ngành cần phải sâu và chính xác, không thể chung chung!
Khách hàng Cơ quan Nhà nước
Giải pháp Công nghệ Quản trị - Vận hành Chuỗi F&B là hệ thống công nghệ quản trị cho riêng ngành F&B - toàn diện và chuyên sâu nhất, với chuyên gia trong ngành F&B và đội ngũ công nghệ hàng đầu Việt Nam
Khách hàng Cơ quan Nhà nước
Cố vấn, tư vấn vận hành các mô hình kinh doanh chuỗi F&B với lý thuyết quản trị SEEMT vận hành kinh doanh thông minh và tối ưu lợi nhuận dành cho các Chủ đầu tư F&B và Chủ quán
Khách hàng Cơ quan Nhà nước
Đơn vị huấn luyện kỹ năng vận hành công nghệ vào vận hành kinh doanh Nhà hàng dành cho Chủ hệ thống và toàn bộ nhân sự trong mảng điều hành nhà hàng
Ý kiến của khách hàng, đối tác