Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Phần mềm bán hàng, gọi món, quản lý kinh doanh đầy đủ, tiện ích và hiệu quả nhất trong ngành F&B.

Phần mềm quản lý nhân viên tiện ích và hiệu quả và duy nhất trong ngành F&B,

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhất dành cho Nhà cung cấp trong lĩnh vực F&B.

Mạng xã hội Gía trị dành cho thực khách.

Phần mềm quản lý khách hàng hiệu quả và duy nhất dành cho các doanh nghiệp trong ngành F&B.

Cung cấp các thiết bị cần thiết và hiện đại phục vụ việc vận hành, kinh doanh trong ngành F&B.

Phần mềm cung cấp dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp tại các nhà hàng sử dụng dịch vụ của Techres.

Trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành F&B.

Trung tâm đồng hành và cung cấp các giải pháp quản trị hiệu quả cho các chủ doanh nghiệp trong ngành F&B.

AI

Trí thông minh nhân tạo giúp cho cuộc sống tiện ích hơn.