Đội ngũ Nhân sự

overview banner

Đội ngũ nhân sự

Tại ALOAPP, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao.

Cán bộ quản lý tại Tập đoàn là những người phát huy được đầy đủ các giá trị cốt lõi của ALOAPP, thể hiện tâm huyết, bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức và quản lý tốt. Đối với các vị trí quản lý cấp cao, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng duy logic, phán đoán nhanh nhạy, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả. Những thành viên đó đã hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển chung của Tập đoàn.

Các cán bộ nhân viên ALOAPP luôn có sự chủ động quyết liệt và sáng tạo trong lao động dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo nhạy bén, có khả năng quản trị doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa bài bản, tạo nên sự uy tín, đẳng cấp của Vingroup trên thị trường.

Dưới sự dẫn dắt của Tập đoàn, con người Vingroup luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, chính những con người Vingroup đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Tập đoàn hôm nay.


staff

NGUYỄN LÊ ANH TUÂN

Tổng giám đốc
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề lập trình, Tổng giám đốc sẽ là người có quyết định cao nhất để giúp công ty đi đến thành công.Read More

staff

NGUYỄN THANH ĐOÀI

Giám đốc kinh doanh
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, Giám đốc sẽ giúp phát triển sản phẩm ra thị trường.Read More

staff

NGUYỄN HOÀNG LONG

Giám đốc Công nghệ
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, giám đốc sẽ đem đến những công nghệ mới nhất.Read More

staff

NGUYỄN LÊ ANH TUÂN

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

staff

NGUYỄN THANH ĐOÀI

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

NGUYỄN HOÀNG LONG

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

NGUYỄN TRUNG NGHĨA

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

PHẠM VĂN NHÂN

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

PHAN LÊ TRỌNG TIẾN

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More

PHẠM VĂN CHIẾN

Tổng giám đốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at mi lorem. Praesent lectus massa, egestas suscipit risus at, egestas tincidunt dolor. Duis libero nibh, mattis ultricies ullamcorper hendrerit, varius et lacus. Curabitur accumsan suscipit urna eget mollis. Morbi congue aliquet lectus accumsan lacinia.Read More